پراید

 • آتاق آریسان

  پراید وانت

  گروه توليدي صنعتی الماس کانتین طراح و سازنده اتاق عقب پرايد وانت ، کابين عقب پرايد 151 ، انواع خودروهاي باري، آريسان، L90، انواع قطعات کامپوزيتي و خودرويي با دانش مهندسي و به کارگيري نيروهاي متخصص و با تجربه شما را در وصول محصولي با کيفيت ياري مي نمايد

 • اتاق L 90

  Mint Tea

  گروه توليدي صنعتی الماس کانتین طراح و سازنده اتاق عقب پرايد وانت ، کابين عقب پرايد 151 ، انواع خودروهاي باري، آريسان، L90، انواع قطعات کامپوزيتي و خودرويي با دانش مهندسي و به کارگيري نيروهاي متخصص و با تجربه شما را در وصول محصولي با کيفيت ياري مي نمايد

 • اتاق نیسان

  Tea Blends

  گروه توليدي صنعتی الماس کانتین طراح و سازنده اتاق عقب پرايد وانت ، کابين عقب پرايد 151 ، انواع خودروهاي باري، آريسان، L90، انواع قطعات کامپوزيتي و خودرويي با دانش مهندسي و به کارگيري نيروهاي متخصص و با تجربه شما را در وصول محصولي با کيفيت ياري مي نمايد

تماس باما

اگر سوالی درباره خدمات سایت الماس کانتین دارید با ما در تماس باشید